O projekcieInformacja o dofinansowaniu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2

Wdrożenie usługi elektronicznej efektywnego zarządzania zasobami środków trwałych i WNiP w przedsiębiorstwie w formule SaaS

Wartość dofinansowania: 640850.00zł w tym 544722,5 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

image